Technologia: ocieplenie balkonu

Technologia: OCIEPLENIE BALKONU


Przeznaczenie systemu ocieplenia

 • Kompleksowe systemy izolacji cieplnej w środku pomieszczenia.
 • Oszczędzanie ciepła w sezonie grzewczym.
 • Oszczędność energii w okresie letnim.
 • Zapobieganie powstawaniu pleśni w środku konstrukcji.

Elementy systemu

Elementy systemu


 1. Podstawa betonowa
 2. Zaprawa klejowa ZM-01

  Zaprawa jest przeznaczona do montażu płyt termoizolacyjnych ze styropianu do wewnętrznych powierzchni balkonu lub loggi (podłoga, sufit, ściana). Zaprawa jest stosowana do wszystkich istniejących podłoży budowlanych.

 3. Płyty ocieplane ze styropianu

  Jako podstawowy materiał termoizolacyjny do ścian i sufitów używa się styropianu EPS 70. Do ocieplania podłogi balkonu lub loggi należy używać EPS 100 z podwyższonym współczynnikiem gęstości. Jest on przeznaczony do wykonywania izolacji w miejscach z wysokim obciążeniem mechanicznym. Styropian ma w swoim składzie substancję antypiren, zapobiegający paleniu. Maksymalna klasa palności G1.

  Marka EPS 70 EPS 100
  Gęstość, kg/m3 13,5 25,5
  Przewodzenie ciepła, W/(mК) 0,039 0,036
  Wytrzymałość na zginanie, kPa 60 100
  Wytrzymałość na przerwanie, kPa 100 125
  Limit wytrzymałości przy zginaniu, kPa 100 150
  Wodochłonność według pojemności za 24godz, % 2 2
  Czas samodzielnego palenia, s 2 2
  Grupa palności G1 G1
 4. Zaprawa klejowa zbrojąca ZM-02

  Zaprawa klejowa jest przeznaczona do wykonywania warstwy, zbrojącą siatką fasadową. Warstwa tworzy ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i służy do następnego wykończenia ściany. Klejowa warstwa zbrojąca składa się z zaprawy klejowej i siatki, zatapionej do zaprawy.

 5. Siatka zbrojąca

  Siatka z włókna szkłanego zbrojąca, zalecana do zbrojenia tynkarskich i szpachlowych warstw na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach budynków i konstrukcji różnego przeznaczenia.

 6. Grunt akrylowy

  Mieszanka gruntowa zwiększa adhezję z warstwą dekoracyjną. Częściowo zapobiega przenikaniu wilgoci do warstwy ocieplonej. Grunt ma biały kolor. W przypadku używania tynku o wielkiej dyspersji, warstwę gruntu zaleca się do barwienia.

 7. Dybel talerzowy
 8. Dekoracyjna warstwa tynkarska
 9. Wykonanie podłoża finiszowego (linoleum, laminat, parkiet itd.)

Istnieje kilka rodzajów tynku.

Tynk akrylowy
Produkuje się na podstawie żywic akrylowych. Przedstawia sobą gotowy do stosowania skład wodno-dyspersyjny. Może być nakładany na stare powierzchnie dyspersyjne i na podłoża mineralne. Barwi się w wybrany kolor lub maluje się farbami akrylowymi. Główną zaletą jest wytrzymałość klimatyczna. Nie wymaga remontu w ciągu 15-20 lat, jednak ma niski wskaźnik paroprzepuszczalności.

To ważne, aby wiedzieć: Z powodu niskiej paroprzepuszczalności nie dopuszczalne jest stosowanie na systemach elewacji tynkarskich, w podłożu których leży wełna mineralna.

Tynk silikatowy
Wykonany na podstawie ciekłego szkla potasowego. Przedstawia sobą zaprawę gotową. Pasuje do nałożenia na przygotowane podłoża mineralne i na stare powierzchnie silikatowe. Minusem jest niezbędność używania razem z gruntem silikatowym oraz nieduży wybór rozwiązań kolorowych. Możliwa jest również częściowa zmiana koloru podczas silnego ukośnego deszczu. Jednak po schnięciu kolor powłoki staje się były.

Tynk silikonowy
Produkuje się na podstawie żywic silikonowych. Przedstawia sobą masę gotową do stosowania. Używa się na wszystkich rodzajach podłóż mineralnych i na starych powierzchniach dyspersyjnych. Barwi się w wybrany kolor lub maluje się farbami silikonowymi.

Tynk mineralny dekoracyjny
Zawiera dodatki odporne na wodę jako zaprawę suchą. Po zmieszaniu z wodą tworzy jednolitą zaprawę tynkarską.

Montaż systemów ocieplania

Roboty wstępne

Do lepszej skuteczności ocieplania balkonu/loggi w konstrukcji powinien znajdować się dwukomórkowy pakiet szybowy o grubości 32 mm lub więcej. Przed rozpoczęciem robót montażowych z zakresu ocieplania należy zatknąć wszystkie otwory skrośne pianą montażową. Po schnięciu usunąć resztę zatwardniałej piany, brudna i kurzu.

Roboty wstępne
Obróbka podłoża

Należy obrobić powierzchnię gruntem za pomocą wałka lub pędzla malarskiego dla zapewnienia przyczepności z zaprawą klejową. Grunt głęboko wnikający zapełnia pęknięcia i częściowo zapobiega przenikaniu wilgoci do warstwy ocieplanej.

Obróbka podłoża
Klej do płyt ze styropianu

Klej nakłada się na płyty za pomocą szpachli zębatej po obwodzie paską 30-50 mm, grubością 10 mm z odstępem od krawędzi 20 mm, do środka płyt nakłada się 6-8 maźnięć o średnicy 150mm, o grubości około 10 mm. Zaprawa klejowa musi stanowić nie mniej niż 40% procent od powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy należy skleić płyty w ciągu 10 minut.

To ważne, aby wiedzieć: Zaprawa klejowa nie powinna trafić do spoin między płytami.

Klej do płyt ze styropianu
Styropian spieniony

Elewacja balkonu / loggi. Płyty ze styropianu mocowane są od dołu do góry w taki sposób, przy którym następna spoina trafi do środka płyty, tworząc styki o kształcie T.
W przypadku używania tak zwanej „mokrej” metody ocieplania ścian – zaleca się umocowanie płyt dyblami talerzowymi.

Podłoga balkonu / loggi. Płyty ze styropianu mocowane są w jedną czy dwie warstwy metodą „suchą” bez używania zaprawy klejowej i dybli talerzowych.

Sufit balkonu / loggi. Płyty ze styropianu mocowane są w jedną warstwę. Jeżeli ocieplanie sufitu wykonuje się „mokrą” metodą, należy mocować płyty ze styropianu dyblami talerzowymi.

To ważne, aby wiedzie: Wszystkie elementy kątowe dodatkowo wzmocnić kątownikiem perforowanym z siatką zbrojącą.
Styropian spieniony
Powierzchnia zbrojąca

Za pomocą szpachli żebatej nałożyć zaprawę zbrojącą na powierzchnie płyt ze styropianu nie oczekując na odmuchiwanie powierzchni, położyć do zaprawy siatkę zbrojącą na 10mm, korzystając ze szpachli gładkiej. Po schnięciu obrobić powierzchnię zaprawą gruntową, w razie potrzeby należy dodać barwę do koloru tynku dekoracyjnego, aby uniknąć powstawania białych wprysków do warstwy dekoracyjnej „kornik”.

To ważne, aby wiedzieć: Przed nakładaniem ochronno-dekoracyjnego tynku powierzchnia powinna być całkowicie wysuszona.

Powierzchnia zbrojąca
Warstwa dekoracyjno-finiszowa

Nakładać tynk dekoracyjny za pomocą szpachli kołowymi ruchami, 1 m kw. na jeden raz, po nałożeniu całej warstwy dekoracyjnej używać packę do wyrównywania powierzchni i usunięcia resztek.

Istnieje wiele różnych sposobów nakładania warstwy dekoracyjnej, powyżej jest podany sposób nakładania „owieczka”.

To ważne, aby wiedzieć: Warstwa dekoracyjno-tynkarska wysycha w ciągu 15 minut.

Warstwa dekoracyjno-finiszowa