Technologia: konstrukcja podłóg

Technologia: KONSTRUKCJA PODŁÓG


Przeznaczenie systemu ocieplania

 • Przechowywanie ciepła w środku budynku.
 • Wyrównanie podłogi.
 • Montaż systemów ogrzewania podłóg.
 • Izolacja szumów.

Elementy systemu

Elementy systemu


 1. Strop betonowy (podstawa)
 2. Folia paroizolacyjna

  Folia tworzy izolację ochronną na wilgoć w pomieszczeniach podziemnych i podziemnych na połowę (z podłogami na poziomie gruntu). Ochrona fundamentu i ścian przed wilgocią kapilarną nakłada się bezpośrednio na podłoże. Może być używana jako warstwa zamiast cienkiego betonu.

 3. Płyty ocieplania ze styropianu

  Jako materiał termoizolacyjny używa się styropianu EPS 100. Jego zadania: ocieplanie fundamentów, hydroizolacja cieplna, wzmocnienie skosów. Styropian zawiera w swoim składzie substancję antypiren, zapobiegający paleniu. Maksymalana klasa palności G1.

  Marka EPS 100
  Gęstość, kg/m3 25,5
  Przewodzenie ciepła, W/(mК) 0,036
  Wytrzymałość na zginanie, kPa 100
  Wytrzymałość na przerwanie, kPa 125
  Limit wytrzymałości przy zginaniu, kPa 150
  Wodochłonność według pojemności za 24godz, % 2
  Czas samodzielnego palenia, s 2
  Grupa palności G1

 4. Metalowa siatka zbrojąca do podkładu

  Podkład zbrojący w istocie jest częścią wyrobu żelazno-betonowego, zdolnego do wytrzymania obciążeń na ściskanie, zginanie, poszerzenie. Elementy zbrojące, założone w ciele podkładu, wypełniają takie funkcje: chronią przed powstawaniem mikropęknięć podczas schnięcia podkładu; chronią przed powstawaniem pęknięć i ich poszerzeniem podczas wpływu ciścienia mechanicznego lub wibracji; zwiększają wytrzymałość podkładu; zapobiegają osiadaniu podłoża; powiększają okres eksploatacji podkładu. Najbardziej cieszy się popularnością zbrojenie podkładu podłogi siatką metalową. W tym celu używa się siatki z drutu stalowego o wymiarach komórki 10х10 cm lub 15х15 cm i przekroju 4 mm. Taka siatka pasuje do podkładu o grubości 4 cm i więcej.

 5. Zaprawa wyrównująca szybkowiążąca

  Zaprawa cementowa wyrównująca do wyrównywania podłoży pod dalsze roboty okładzinowe. Wyrównująca, wzmocniona włóknami gładź dla podłóg jest przeznaczona do tworzenia gładkich powierzchni na drewnianych i mineralnych podłożach, zwłaszcza podczas robót regeneracyjnych. Zaprawa wyrównująca posiada wysoką elastyczność, pasuje dla szybkich obciążeń pieszych.

 6. Warstwa hydroizolacyjna (Mastyks)

  Materiał wielofunkcyjny, którego się używa w wykonywaniu hydroizolacji wewnętrznych pomieszczeń, fundamentów, oraz we wszystkich przypadkach, w których jest potrzebna ochrona powierzchni lub pomieszczenia przed wodą.

 7. Wykonanie podłoża finiszowego (linoleum, laminat, parkiet itd.)

Montaż systemu

Roboty wstępne

Podłoże pod podłogę się wyczyszcza i sprawdza się, czy jest równe. Jeżeli jest odhylenie, lepiej wtedy zrobić wyrównywanie zgrubne. Kiedy podkład zgrubny zostanie w całości suchy, układają folię paroizolacyjną, z obowiązkowym nakładaniem na ściany. Ocieplanie podłogi betonowej robi się w dwie warstwy. Najpierw układa się pierwszą wartstwę (przy którą następna warstwa trafi do środka płyty), potem druga. Nad styropianem ustala się siatka zbrojąca na specjalnych stojakach i zalewa się ją zaprawą wyrównującą szybkowiążącą. Po całkowitym zatwierdzeniu podstawy nakłada się warstwę hydroizolacyjną (mastyks) dla ochrony podłoży przed przenikaniem wody i zniczczeniem warstwy termoizolacyjnej.

Roboty wstępne
Folia paroizolacyjna

Do ochrony materiału ocieplającego przed kondensacją używa się folii paroizolacyjnych, membrana folii chroni materiał ocieplający i zapobiega ściekaniu kondensatu do pomieszczenia.
Nieprawidłowy montaż folii paroizolacyjnej powoduje nadmierne skupienie parów w środku systemu ocieplania i jako wynik zniszczenie warstwy termoizolacyjnej.

Sposób stosowania:

Materiał umacnia się bezpośrednio na powierzchni izolacyjnej z zakładką 10-15 cm.

Zalety:
 • Odporna na oddziaływanie wilgoci, bezpiecznie chroni podłoże przed wodami gruntowymi.
 • Wysoka odporność na procesy rozpadu i gnicia.
 • Odporna na rozerwania, łamania, powstawanie dziur i ścieranie.
 • Wysoka elastyczność.
 • Łatwość i wygoda montażu.
 • Dzięki powierzchni profilowanej zapewnia stabilne i bezpieczne połączenie z zaprawą budowlaną.
Folia paroizolacyjna
Styropian spieniony

Materiał termoizolacyjny, zapobiegający odpływ ciepła z pomieszczenia.

Sposób stosowania:

Mocuje się bezpośrednio na podłoże bez używania kleju do styropianu.
W razie potrzeby styki między płytami ze styropianu zalewa się pianą montażową.

Zalety:
 • Niska cena.
 • Mała waga.
 • Minimalna wodochłonność.
 • Izolacja akustyczna przed hałasem od ciosu.
 • Prosty i wygodny montaż.
 • Bez toksynów.
 • Wytrzymałość na oddziaływanie biologiczne – materiał nie gnije i nie rozpada, oraz nie jest siedliskiem małych owadów i różnych mikroorganizmów.
Styropian spieniony
Metalowa siatka zbrojąca do podkładu.

Podkład zbrojący w istocie jest częścią wyrobu żelazno-betonowego, zdolnego do wytrzymania obciążeń na ściskanie, zginanie, poszerzenie. Elementy zbrojące, założone w ciele podkładu, wypełniają takie funkcje: chronią przed powstawaniem mikropęknięć podczas schnięcia podkładu; chronią przed powstawaniem pęknięć i ich poszerzeniem podczas wpływu ciścienia mechanicznego lub wibracji; zwiększają wytrzymałość podkładu; zapobiegają osiadaniu podłoża; powiększają okres eksploatacji podkładu. Najbardziej cieszy się popularnością zbrojenie podkładu podłogi siatką metalową. W tym celu używa się siatki z drutu stalowego o wymiarach komórki 10х10 cm lub 15х15 cm i przekroju 4 mm. Taka siatka pasuje do podkładu o grubości 4 cm i więcej.

Metalowa siatka zbrojąca do podkładu
Gładź wyrównująca szybkowiążąca

Zaprawa cementowa wyrównująca do wyrównywania podłoży pod następne roboty okładzinowe.

Sposób stosowania:

Montaż zaprawy wyrównującej wykonuje się ręcznie za pomocą wałku igłowego. Zaprawę zamiesza się z wodą i wylewa się na podłoże. Dla usunięcia pęcherzyków powietrza i rozpowszechnienia po całej powierzchni używa się wałku igłowego.
Zalecana grubość warstwy 2-10 mm. Stykanie następnych części masy wykonuje się w interwalu czasowym nie więcej niż 10-15 min. Podczas pracy należy unikać bezpośrednich promieni słonecznych, przewiewów, niskiej wilgotności powietrza oraz nagłych zmian temperatury. Czas zatwierdzenia zależy od temperatury, wentylacji, zdolności absorbcyjnej podłoża.

Zalety:
 • Wyrównywanie podstaw drewnianych.
 • Warstwa robocza od 2 do 10 mm, przy warstwach ponad 10 mm należy dodawać 1/3 piasku kwarcowego.
 • Dla robót wewnętrznych.
 • Czas przydatności zaprawy 20-30 min.
 • Po upływie 2 godzin dopuszcza się chodzenie po podkładzie.
 • Pasuje do podłóg z ogrzewaniem.
 • Odpowiada normom PN-EN 13813.
Gładź wyrównująca szybkowiążąca
Warstwa hydroizolacyjna (mastyks)

Sposób stosowania:

Należy oczyścić powietrze od zabrudzeń, brudna, plam z tłuszczu. Przed stosowaniem zmieszać. Warstwę hydroizolacyjną nakłada się na podłoże za pomocą pęzla lub wałkiem futrzanym. Zaprawa uważa się za wyschniętą, gdy powierzchnia nie jest lepka.

Zalety:
 • Stosuje się zarówno na suchych i wilgotnych powierzchniach.
 • Odporny na słabo kwaśne i słabo alkaliczne otoczenia.
 • Może być używany razem ze styropianem.
 • Idealnie pasuje do pomieszczeń wewnętrznych.
 • Bardzo wysoka adhezja do następnych warstw hydroizolacyjnych.
Warstwa hydroizolacyjna (mastyks)