Informacje dla klientów kompanii

KLESTER System — podejście systemowe do budownictwa

Informacje dla klientów kompanii

Informacje dla klientów kompanii

Zalecane na stronie internetowej instrukcje do stosowania materiału i dane techniczne otrzymano na podstawie naszych eksperymentów i testów, przeprowadzonych zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Dane wielkości mogą się zmienić w zależności od warunków otoczenia, jakości płyt termoizolacyjncyh i powierzchni podłoża, kwalifikacji budowlańców. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie technologii podczas pracy z materiałem oraz za jego stosowanie w celu i warunkach, nie przewidzianych danym opisem technicznym. W razie wątpliwości w prawidłowości szczegółowego sposobu stosowania materiału należy przetestować go samodzielnie lub skonsultować się z producentem. Informacja na danej stronie internetowej oraz niepotwierdzone zalecenia pisemne nie mogą służyć podstawą dla bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

Sitemap