ZM-22 Zaprawa murarska do bloczków gazobetonowych i silikatowych

Zaprawy murarskie

Klej do murowania na cienką spoinę, (Mark: M75) wyprodukowany sposobem przemysłowym jako zaprawa sucha z użyciem mineralno-wiążących napełniaczy i dodatków. Po zmieszaniu z wodą tworzy jednolitą klejoną masę szarego koloru. Zapobiega pojawieniu się mostków termicznych w spoinach między elementami budynków. Wodoodporny. Odporny na mrozy.

Stosowanie zaprawy murarskiej do bloczków gazobetonowych i silikatowych ZM-22

Zaprawa murarska jest przeznaczona do wznoszenia zewnętrznych i wewnętrznych ścian z bloczków betonu porowatego (na przykład, gazobetonu), połączonych cienkimi spoinami. Zaprawa również pasuje do murowania ścian z bloczków wapienno-piaskowych (silikatowych). Mimo tego może być stosowana w środku budynków w celu wyrównywania i gładzenia powierzchni ścian wykonanych z bloków.

Dane techniczne:

 • Skład: cement portlandzki, napełniacze mineralne, dodatki modyfikujące
 • Gęstość nasypowa: około 1,47 g/cm3
 • Gęstość objętościowa: około 1,4 g/cm3
 • Adhezja do podłoża: zniszczenie w podłożu
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach: M10
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dobach: ≥ 3 MPa
 • Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: < 1,13 kg/m2min
 • Paroprzepuszczalność μ (znaczenie z tablicy): 5/20
 • Wytrzymałość spoiny (znaczenie z tablicy): ≥ 0,30 MPa
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λ (znaczenie z tablicy): < 0,47 W/mK
 • Reakcja na ogień: klasa А1
 • Wielkość napełniacza: 0-0,5 mm
 • Zawartość chlorków: ≥ 0,01%Cl
 • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%
 • Opakowanie: worki 25 kg
 • Przechowywanie: do 6 miesięcy od daty produkcji w suchym miejscu, w hermetycznym fabrycznym opakowaniu
Długość bloku Wysokość bloku Grubość bloku Zyżycie suchej zaprawy na 1m2 ściany, z grubością spoin 3 mm
ściany spoiny
49/59 cm 24 cm 18,0 cm 4,5/4,3 kg
24,0 cm 6,0/5,7 kg
30,0 cm 7,5/7,2 kg
36,0 cm 9,0/8,6 kg
60 cm 20 cm 15,0 cm 3,2 kg
17,5 cm 3,7 kg
20,0 cm 4,2 kg
24,0 cm 5,0 kg
30,0 cm 6,3 kg
36,5 cm 7,7 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

Grubość spoin: od 1 do 3 mm

Czas przydatności: około 3 godzin w temperaturze +20oC i wilgotności powietrza około 60% po zmieszaniu z wodą

Zużycie: około 1,40 kg suchej zaprawy na 1 dm3

Proporcje zmieszania: około 6,5 l wody na 25 kg suchej zaprawy