ZM-21 Zaprawa murarska

Zaprawy murarskie

Roztwór murarski, (Mark: M50) wyprodukowany sposobem przemysłowym jako zaprawa sucha z użyciem mineralno-wiążących napełniaczy i dodatków. Po zmieszaniu z wodą tworzy jednolitą klejoną masę szarego koloru. Wodoodporny. Odporny na mrozy.

Stosowanie zaprawy murarskiej ZM-21

Roztwór murarski jest przeznaczony dla wewnętrznych i zewnętrznych robót. Pasuje do wznoszenia ścian i kolumn z ceramicznych, wapniowo-piaskowych i betonowych elementów, w tym z porowatych betonów i betonów na lekkich napełniaczy.

Dane techniczne:

 • Skład: cement portlandzki, wapno suchogaszone, napełniacze mineralne, dodatki
 • Gęstość objętościowa zaprawy świeżej: około 1,45 g/cm3
 • Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej: około 1,80 g/cm3
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach: М10
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dobach: ≥ 2 MPa
 • Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: < 0,86 kg/m2Vmin
 • Paroprzepuszczalność μ (znaczenie z tablicy): 15/35
 • Wytrzymałość spoiny (znaczenie z tablicy): > 0,15 MPa
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λ (znaczenie z tablicy): < 1,17 W/mK
 • Wielkość napełniacza: 0-2 mm
 • Reakcja na ogień: klasa А1
 • Zawartość chlorków: ≥ 0,01%Cl
 • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%
 • Opakowanie: worki 25 kg
 • Przechowywanie: do 6 miesięcy od daty produkcji w suchym miejscu, w hermetycznym fabrycznym opakowaniu
Grubość ściany Zyżycie suchej zaprawy na 1m2 ściany z:
Cegły pustej i dziurawki Cegły kratówki, bloków pustych o kształcie U Pustaków szklanych
6,5 cm 14 kg - - -
12,0 cm 37 kg 28 kg - -
18,5 cm - - 33 kg -
18,8 cm - - - 41 kg
25,0 cm 94 kg 70 kg 52 kg -
28,8 cm - - - 71 kg
38,0 cm 186 kg 116 kg - -
44,5 cm - - 107 kg -
48,8 cm - - - 135 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

Czas przydatności: około 2 godzin (w temperaturze +20oC oraz wilgotności około 60%) po zmieszaniu z wodą; około 1 godziny w temperaturze otoczenia powyżej +25oC

Wydajność: około 1,88 kg suchej masy na 1 dm3 świeżej zaprawy

Proporcje zmieszania: około 3,5 l wody na 10 кг suchej zaprawy