Zaprawy murarskie

Zaprawy murarskie
Roztwór murarski, (Mark: M50) wyprodukowany sposobem przemysłowym jako zaprawa sucha z użyciem mineralno-wiążących napełniaczy i dodatków. Po zmieszaniu z wodą tworzy jednolitą klejoną masę szarego koloru. Wodoodporny. Odporny na mrozy.
Klej do murowania na cienką spoinę, (Mark: M75) wyprodukowany sposobem przemysłowym jako zaprawa sucha z użyciem mineralno-wiążących napełniaczy i dodatków. Po zmieszaniu z wodą tworzy jednolitą klejoną masę szarego koloru. Zapobiega pojawieniu się mostków termicznych w spoinach między elementami budynków. Wodoodporny. Odporny na mrozy.

Sucha mieszanka budowlana, składająca się z cementu, piasku i różnych dodatków, stosuje się w budownictwie dla przyczepności kamiennych i betonowych bloków, cegły, zalewaniu fyndamentów i wznoszeniu konstrukcji betonowych. Na rynku jest przedstawiona duża ilość suchych zapraw budowlanych z różnymi dodatkami, które określają zakres stosowania oraz jakość i wytrzymałość przyczepności.

Stosowanie budowlanych zapraw murarskich

Do zakresu stosowania zapraw murarskich zaliczają: murowanie pianobetonu, bloczków gazobetonowych i silikatowych, kamienia, cegły, wyrównywanie spoin, styków oraz wykonywanie podkładu.

Kompania KLESTER System oferuje dwa rodzaje zapraw murarskich.

Cementowa zaprawa murarska

Dany rodzaj zaprawy jest mrozoodporny, posiada wysoką adhezję i hydroizolację. Zaprawa murarska z takimi właściwościami nie pozwala wilgotności przenikać do środka stropu, niszcząc go od wewnątrz. Cementowa zaprawa murarska posiada wysoką odporność na ściskanie. Dany rodzaj zaprawy murarskiej będzie dobrze pasować do wznoszenia ścian, na które zakłada się wysokie obciążenie.

Cementowo-wapienna zaprawa murarska

Ten rodzaj zaprawy posiada najlepsze właściwości termoizolacyjne, tego się osiąga przez dodanie do zaprawy granulek styropianu, keramzytu lub perlitu. Mimo tego że termoizolacyjne właściwości zaprawy cementowo-wapiennej wygrywają nad cementową, wytrzymałość takiej zaprawy jest mniejsza. Według standardu państwowego, takiej zaprawy można używać podczas wznoszenia ścian w jedną warstwę. Wśród dodatkowych zalet zaprawy cementowo-murarskiej warto zaznaczyć znaczny współczynnik plastyczności i trwałość. Taka zaprawa nakłada się łatwo i szybko. Wynikając z przepuszczalnego obciążenia, które będzie rozpowszechniać się po ścianie, wybiera się ta czy owa zaprawa, lub kombinacja zapraw murarskich. Przy wyborze należy uwzględniać podstawowe cechy zaprawy murarskiej – plastyczność, właściwości hydroizolacyjne, trwałość, odporność na ściskanie, właściwości adhezyjne.