ZM-53 Klej do płytki mrozoodporny, wzmocniony

Zaprawa klejowa

Klej do płytki ceramicznej, wyprodukowany sposobem przemysłowym jako zaprawa sucha z użyciem mineralno-wiążących napełniaczy i dodatków modyfikujących. Po zmieszaniu z wodą tworzy jednolitą klejoną masę, przenaczoną do nałożenia cienką warstwą. Wodoodporny. Mrozoodporny.

Stosowanie kleju do płytek ZM-53

Zaprawa jest przeznaczona do przeklejania ceramicznej płytki ściennej i podłogowej ze zdolnością chłonną > 0,5% (płytka glazurowana, terakota, klinkier) do stabilnych, odpornych na odłupywanie podłoży z dobrą adhezją w środku, i w przypadku stosowania płytki mrozoodpornej – na zewnątrz pomieszczeń, w miejscach nie podlegających znacznym deformacjom okładziny w wyniku zmiany temperatur. Pasuje również do przyklejania granitu ceramicznego w środku pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym. Może być używana na podłożach z takich materiałów jak: zwykłe betony, betony z lekkim napełniaczem, betony porowate, tynki cementowe i cementowo-wapienne, nośne tynki wapienne, tynki gipsowe, zamocowane płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe, jastrychy cementowe i anhydrowe, w tym jastrychy z ogrzewaniem.

Dane techniczne:

  • Skład: cement portlandzki, napełniacze mineralne, dodatki modyfikujące
  • Gęstość objętościowa: około 1,65 g/cm3
  • Adhezja po 28 dobach do podłoża betonowego: ≥ 0,5 MPa
  • Ściekanie: ≤ 0,5 mm
  • Zawartość chromu rozpuszczalnego VI: ≤ 0,0002%
  • Opakowanie: worki 25 kg
  • Przechowywanie: do 12 miesięcy od daty produkcji w suchym miejscu, w hermetycznym fabrycznym opakowaniu
Długość strony bocznej płytki Rozmiar zębów szpachli 1) Zużycie 2)
do 5 cm 3 mm 1,5 kg/m2
od 5 do 10 cm 4 mm 2,0 kg/m2
od 10 do 20 cm 6 mm 3,0 kg/m2
od 20 cm 8 mm 4.1 kg/m2
1) W przypadku płytki z jawnie profilowaną stroną odwrotną trzeba odpowiednio zwiększyć rozmiar zębów szpachli.
2) Przy nałożeniu zaprawy również na płytkę, zużycie wzrasta przykładowo od 0,4 do 0,8 kg/m2.
Temperatura stosowania kleju do płytek

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

Maksymalna grubość warstwy kleju do płytek

Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 5 mm

Czas przydatności po wymieszaniu klej do płytek

Czas przydatności: około 2 godzin (w temperaturze +20oC i wilgotności powietrza około 60%) po zmieszaniu z wodą

kleje Dachówka po zastosowaniu na podłożu

Czas układania płytki: do 15 minut po nałożeniu kleju na podłoże

Regulacja położenia płytek

Korekta położenia płytki: do 10 minut po przyklejaniu płytki do podłoża

Możliwość chodzenia po podłodze

Chodzenie po podłodze: po upływie 24 godzin

Spoinowanie

Gładzenie spoin: po upływie 48 godzin

Zużycie kleju do płytek

Zużycie: około 1,3 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy

Stosunek mieszania z wodą

Proporcje zmieszania: około 6,8 l wody na 25 kg suchej zaprawy