ZM-52 Klej do płytek mrozoodporny

Zaprawa klejowa

Klej do płytki ceramicznej, wyprodukowany sposobem przemysłowym jako zaprawa sucha z użyciem mineralno-wiążących napełniaczy i dodatków modyfikujących. Po zmieszaniu z wodą tworzy jednolitą klejoną masę, przeznaczoną do nałożenia cienką warstwą. Wodoodporny. Mrozoodporny.

Stosowanie kleju do płytki ZM-52

Zaprawa jest przeznaczona do przeklejania ceramicznej płytki ściennej i podłogowej ze zdolnością chłonną > 3% (płytka glazurowana i terakota) do stabilnych, odpornych na odłupywanie podłoży z dobrą adhezją w środku, i w przypadku stosowania płytki mrozoodpornej – na zewnątrz pomieszczeń, w miejscach nie podlegających znacznym deformacjom okładziny w wyniku zmiany temperatur. Może być używana na podłożach z takich materiałów jak: zwykłe betony, betony z lekkim napełniaczem, betony porowate, tynki cementowe i cementowo-wapienne, nośne tynki wapienne, tynki gipsowe i jastrychy cementowe. Zaprawa nie może być używana do przyklejania płytki do jastrychów anhydrowych, jastrychów cementowych i anhydrowych z ogrzewaniem podłogi oraz do przyklejania granitu ceramicznego.

Dane techniczne:

  • Skład: cement portlandzki, napełniacze mineralne, dodatki modyfikujące
  • Gęstość objętościowa: około 1,65 g/cm3
  • Adhezja po 28 dobach do podłoża betonowego: ≥ 0,5 MPa
  • Ściekanie: ≤ 0,5 mm
  • Zawartość chromu rozpuszczalnego VI: ≤ 0,0002%
  • Opakowanie: worki 25 kg
  • Przechowywanie: do 12 miesięcy od daty produkcji w suchym miejscu, w hermetycznym fabrycznym opakowaniu
Długość strony bocznej płytki Rozmiar zębów szpachli 1) Zużycie 2)
do 5 cm 3 mm 1,6 kg/m2
od 5 do 10 cm 4 mm 2,1 kg/m2
od 10 do 20 cm 6 mm 3,1 kg/m2
od 20 cm 8 mm 4,2 kg/m2
1) W przypadku płytki z jawnie profilowaną stroną odwrotną trzeba odpowiednio zwiększyć rozmiar zębów szpachli.
2) Przy nałożeniu zaprawy również na płytkę, zużycie wzrasta przykładowo od 0,4 do 0,8 kg/m2.
Temperatura zużycia

Temperatura zużycia: od +5oC do +25oC

aksymalna grubość warstwy kleju do płytek

Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 5 mm

Czas przydatności po wymieszaniu klej do płytek

Czas przydatności: około 2 godzin w temperaturze +20oC i wilgotności powietrza około 60% po zmieszaniu z wodą

kleje Dachówka po zastosowaniu na podłożu

Czas układania płytki: do 10 minut po nałożeniu kleju na podłoże

Regulacja położenia płytek

Korekta położenia płytki: do 10 minut po przyklejaniu płytki do podłoża

Możliwość chodzenia po podłodze

Chodzenie po podłodze: po upływie 24 godzin

Spoinowanie

Gładzenie spoin: po upływie 48 godzin

Zużycie kleju do płytek

Zużycie: około 1,3 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy

Stosunek mieszania z wodą

Proporcje zmieszania: około 6 l wody na 25 kg suchej zaprawy