ZM-51 Klej do płytek dla robót wewnętrznych

Zaprawa klejowa

Klej do płytki ceramicznej jest wyprodukowany sposobem przemysłowym jako zaprawa sucha z użyciem mineralno-wiążących napełniaczy i dodatków modyfikujących. Po zmieszaniu z wodą tworzy jednolitą klejoną masę, przeznaczoną do nałożenia cienką warstwą. Wodoodporny. Dla robót wewnętrznych.

Stosowanie kleju do płytek ZM-51

Zaprawa jest przeznaczona do przeklejania ceramicznej płytki ściennej i podłogowej ze zdolnością chłonną > 3% (płytka glazurowana i terakota) do stabilnych, odpornych na odłupywanie podłóż z dobrą adhezją w środku pomieszczeń. Może być używana na podłożach z takich materiałów jak: zwykłe betony, tynki cementowe i cementowe-wapienne, jastrychy cementowe. Zaprawa nie jest przeznaczona do przyklejania płytki do jastrychów anhydrowych, jastrychów cementowych i anhydrowych z ogrzewaniem podłogi, na tynkach gipsowych i blachach gipsowo-kartonowych oraz do przyklejania granitu ceramicznego.

Dane techniczne:

  • Skład: cement portlandzki, napełniacze mineralne, dodatki modyfikujące
  • Gęstość objętościowa: około 1,70 g/cm3
  • Adhezja po 28 dni do podłoża betonowego: ≥ 0,5 MPa
  • Ściekanie: ≤ 0,5 mm
  • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%
  • Opakowanie: worki 25 kg
  • Przechowywanie: do 12 miesięcy od daty produkcji w suchym miejscu, w hermetycznym farbycznym opakowaniu
Długość bocznej części płytki Rozmiar zębów szpachli 1) Zużycie 2)
do 5 cm 3 mm 1,6 kg/m2
od 5 do 10 cm 4 mm 2,2 kg/m2
od 10 do 20 cm 6 mm 3,3 kg/m2
od 20 cm 8 mm 4,4 kg/m2
1) W przypadku płytki z jawnie profilowaną stroną odwrotną trzeba odpowiednio zwiększyć rozmiar zębów szpachli.
2) Przy nałożeniu zaprawy również na płytkę, zużycie wzrasta przykładowo od 0,4 do 0,8 kg/m2.

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 5 mm

Czas przydatności: około 2 godzin (w temperaturze +20oC i wilgotności powietrza około 60%)

Czas układania płytki: do 10 minut po nałożeniu kleju na podłoże

Korekta położenia płytki: do 5 minut po przyklejaniu płytki do podłoża

Chodzenie po podłodze: po upływie 24 godzin

Gładzenie spoin: po upływie 48 godzin

Zużycie: około 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy

Proporcje zmieszania

Proporcje zmieszania: około 5,5 l wody na 25 kg suchej zaprawy