ZM-03 Klej do wełny kamiennej

Zaprawa klejowa

Klej do przyklejania termoizolacyjnych płyt z wełny mineralnej, produkowany sposobem przemysłowym jako sucha zaprawa z użyciem napełniaczy mineralno-wiążących i dodatków modyfikujących. Po zmieszaniu z wodą tworzy jednolitą klejoną masę szarego koloru. Wodoodporny. Odporny na mrozy. Posiada wysoką paroprzepuszczalność, wysoką adhezję do podłoża i wełnę mineralną.

Stosowanie kleju do wełny kamiennej ZM-03

Zaprawa klejowa jest przeznaczona do przyklejania termoizolacyjnych płyt z wełny mineralnej do ścian zewnętrznych (elewacji). Płyty termoizolacyjne można przykleić do wszystkich istniejących podłoży budowlanych. Płyty termoizolacyjne, które są przyklejane zaprawą ZM-03, należy dodatkowo wzmocnić za pomocą dybeli rozporowych. Do wykonania warstwy zbrojonej siatką szklaną należy stosować zaprawę klejowo-szpachlową ZM-04.

Dane techniczne:

  • Skład: cement portlandzki, napełniacze mineralne, dodatki modyfikujące
  • Gęstość objętościowa: około 1,70 g/cm3
  • Adhezja do podstawy betonowej w suchym stanie: ≥ 0,3 MPa
  • Adhezja do betonu po obróbce termiczno-wilgotnościowej: ≥ 0,3 MPa
  • Adhezja do płyt lamelowych z wełny mineralnej: ≥ 0,1 MPa
  • Adhezja do zwykłej wełny mineralnej: ≥ 0,015 MPa
  • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%
  • Opakowanie: worki 25 kg
  • Przechowywanie: do 12 miesięcy od daty produkcji w suchym miejscu, w hermetycznym fabrycznym opakowaniu
Temperatura klejenia wełny kamiennej

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

Czas rozwiązania samoprzylepne są odpowiednie dla wełny mineralnej

Czas przydatności: około 2 godzin w temperaturze +20oC i wilgotności powietrza około 60% po zmieszaniu z wodą

Zużycie kleju do wełny kamiennej

Zużycie: około 5-6 kg/m2

Proporcja mieszania suchą kompozycję klejącą do wełny mineralnej

Proporcje zmieszania: około 6,3 l wody na 25 kg suchej zaprawy