ZM-02W Klej zbrojący do styropianu (zimowy)

Zaprawa klejowa

Zimowa zaprawa klejowa do wykonania bazowej warstwy zbrojonej siatką szklaną na elewacyjnych płytach termoizolacyjnych ze styropianu. Jest produkowany sposobem przemysłowym jako sucha zaprawa z użyciem napełniaczy mineralno-wiążących i dodatów modyfikujących. Po zmieszaniu z wodą tworzy jednolitą klejoną masę szarego koloru. Wodoodporna. Odporna na mrozy. Wyróżnia się doskonałą paroprzepuszczalnością, wysoką adhezją i elastycznością.

Stosowanie zimowego kleju zbrojącego do styropianu ZM-02W

Zaprawa jest przeznaczona do wykonania bazowej warstwy zbrojącej siatką szklaną w elewacyjnych systemach termoizolacyjnych.
Materiał do roboty przygotowuje się w ciepłym pomieszczeniu w temperaturze powietrza nie mniej niż + 15 … + 18°C, przed rozpoczęciem przygotowania produkt powinien przechowywać się w ciepłym pomieszczeniu do 3 godzin. Sucha zaprawa w temperaturze nie mniej niż +5°C dodaje się do czystej ciepłej wody, mającej temperaturę nie mniej niż + 20 … + 25°C, miksuje się za pomocą wirtarki-miksera na małych obrotach, wytrzymuje się około 5 minut i miksuje się znowu. Świeżoprzygotowaną zaprawę zaleca się trzymać w pojemniku termoizolacyjnym.

Dane techniczne:

  • Skład: cement portlandzki, napełniacze mineralne, włókna syntetyczne, dodatki modyfikujące
  • Gęstość nasypowa: około 1,45 g/cm3
  • Adhezja do podłoża betonowego w suchym stanie: 0,3 MPa
  • Adhezja do styropiana: 0,1 MPa
  • Paroprzepuszczalność, μв: 0,046 mg/m*godz*Pa
  • Opakowanie: worki 25 kg
  • Przechowywanie: do 12 miesięcy od daty produkcji w suchym miejscu, w hermetycznym fabrycznym opakowaniu
Temperatura stosowania zimy klej do styropianu

Temperatura stosowania: powietrze od -8oC do +5oC; podłoże od -2oC do +5oC

Proporcje mieszania suchej mieszanki do zimowego do klejenia styropianu

Proporcje zmieszania: około 5,5 l wody na 25 kg suchej zaprawy

Czas przydatności klejącą w wodzie po zmieszaniu

Czas przydatności: około 30 minut w temperaturze -5oC i wilgotności powietrza około 50% po zmieszaniu z wodą

Zużycie kleju do styropianu zimie

Zużycie: około 4–5 kg/m2