ZM-02 Klej zbrojący do styropianu

Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej siatką szklaną na elewacyjnych płytach termoizolacyjnych ze styropianu oraz do przyklejania płyt ze styropianu do podłoży. Klej jest produkowany sposobem fabrycznym jako sucha zaprawa, zawiera napełniacze mineralno-wiążące i dodatki modyfikujące. Po zmieszaniu z wodą tworzy jednolitą klejoną masę szarego koloru. Wodoodporna. Odporna na mrozy. Wyróżnia się doskonałą paroprzepuszczalnością, wysoką adhezją i elastycznością.

Stosowanie kleju zbrojącego do styropianu ZM-02

Zaprawa jest przeznaczona do wykonania warstwy zbrojonej siatką szklaną oraz do przyklejania płyt ze styropianu. Płyty termoizolacyjne można przykleić do następnych podłoży: zwykłe betony, ściany z elementów ceramicznych, silikatowych, betonowych, betonów z lekkim napełniaczem i betonów porowatych – z powierzchnią nieobrabianą, tynkowaną lub pokrytą powłokami malarskimi lub fakturowaną.

Dane techniczne:

  • Skład: cement portlandzki, napełniacze mineralne, dodatki modyfikujące
  • Gęstość objętościowa: około 1,45 g/cm3
  • Adhezja do podstawy betonowej w suchym stanie: ≥ 0,3 MPa
  • Adhezja do styropianu: ≥ 0,1 MPa
  • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%
  • Opakowanie: worki 25 kg
  • Przechowywanie: do 12 miesięcy od daty produkcji w suchym miejscu, w hermetycznym fabrycznym opakowaniu
Temperatura nakładania kleju wzmacniające

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

przy jednoczesnym wzmacnianiu przydatność kleju

Czas przydatności: około 2 godzin w temperaturze +20oC i wilgotności powietrza około 60% po zmieszaniu z wodą

Rozwiązanie zbrojenia zużycie

Zużycie: około 4–5 kg/m2

Stosunek zmieszania z wodą, wysuszyć wzmacniające mieszaninę

Proporcje zmieszania: około 6,3 l wody na 25 kg suchej zaprawy