Farba fasadowa

Gotowa do użycia farba na podstawie emulsji żywicy akrylowej. Łatwo się nakłada, z dobrą zdolnością do ukrycia, odporna na oddziaływania atmosferyczne: deszcz, promienia słoneczne, mróz i wiatr. Farba jest produktem ekologicznym i nietoksycznym. Tworzy gładką, bez „zmarszczek” i pęknięć powłokę malarską. Do robót wewnętrznych i zewnętrznych.
Gotowa do użycia na podstawie emulsji silikonowej i kombinacji wiążaczy akrylowych. Łatwo się nakłada, tworzy powłokę elastyczną, optymalnie broniąc powierzchnię przed przenikaniem wilgoci. Cechuje się wysoką paroprzepuszczalnością, wysoką odpornością na czynniki zanieczyszczenia środowiska naturalnego, na promienia ultrafioletowe, oraz wysoką mechaniczną wytrzymałością. Jest produktem ekologicznym, ma odporność na mikroorganizmy i w małym stopniu podlega zabrudzeniu. Do robót wewnętrznych i zewnętrznych.
Farba fasadowa — skład dekoracyjny do pokrycia zewnętrznych ścian budynku. Zewnętrzna farba dla robót elewacyjnych ponosi nie tylko funkcję dekoracyjną, ale broni ściany przed oddziaływaniem otoczenia.

Farby fasadowe — estetyka i broń dodatkowa elewacji budynku

Farby fasadowe, oprócz widocznych właściwości estetycznych, mają wiele zalet dodatkowych.

Dobra farba fasadowa ma sprzyjać dyfundowaniu. Innymi słowy, wilgoć musi bez przeszkód wychodzić ze ściany na zewnątrz, przy tym powrót do ściany ma być niemożliwy. Farba, mająca taką właściwość, dobrze chroni elewację przed wymywaniem warstwy tynkowanej oraz chroni podłoże przed przenikaniem wilgoci i dalszym przemarzaniem elewacji. Spaliny, zanieczyszczenie odpadami przemysłowymi i inne chemiczne zagrożenia sprzyjają tworzeniu krasowych warstw oddzielonych. Dlatego obecnie wiele współczesnych farb fasadowych zawierają w swoim składzie substancje ekologiczne, broniące elewację budynku przed agresywnym wpływem chemicznym. Antybakteryjne właściwości farby fasadowej z pewnością chronią ściany przed grzybami, pleśnią i innymi biologicznymi formami życia.

Farba fasadowa, zawierająca w swoim składzie antypiren obniża ryzyko przypadkowego zapalania oraz istotnie zwalnia proces rozpowszechnienia ognia. Wybierając farbę, należy uwzględniać następne charakterystyki:

Substancje wiążące. Dana charakterystyka w stopniu znaczącym wpływa na ogólną jakość produktu. Farby akrylatowe lub akrylowe uważane są za najbardziej bezpieczne i trwałe. Kopolimerowe farby lateksowe są mniej bezpieczne, ale ich cena jest bardziej atrakcyjna. Wybierają tańszą farbę, trzeba oczekiwa częstszego remontu elewacji.

Hydrofobowość. Współczynnik, wskazujący na rozmiar cech absorpcyjnych. Wysoki wskaźnik danej cechy wskazuje na niski współczynnik hydrofobowości farby.

Odporność na promieniowanie słoneczne. Najbardziej wytrzymałymi do oddziaływania promieni ultrafioletowych są farby akrylowe.

Odporność na promieniowanie mechaniczne. Ścieranie farby mierzy się ilością cyklów mokrej lub suchej obróbki. Normatyw - odporność na zużycie ponad 5000 cyklów do całkowitego ścierania farby z powierzchni.

Zużycie wskazuje się producentem na opakowaniu. Ale dla większej obiektywności należy uwzględniać przyszłą fakturę obrabianej powierzchni. Dla gładkiej powierzchni zużycie farby będzie mniej, niż dla niejednolitej.

Prędkość schnięcia — ta cecha zależy od podstawy farby. Producent wskazuje na opakowaniu dwa znaczenia tego parametru. Pierwszy – prędkość schnięcia przed nałożeniem następnej warstwy farby. Drugi parametr – określa całkowite schnięcie warstw. Dany parametr mierzy się w godzinach.

O stosowaniu farby fasadowej mogą Państwo się zapoznać, klikając na link