Katalog produktów

Katalog produktów KLESTER System

Ocieplenie i wykończenie elewacji profesjonalnymi zaprawami budowlanymi i tynkarskimi KLESTER System od 1951 roku

Używa się dla pokrycia elewacji budynku warstwą dekoracyjną. Ponosi nie tylko funkcję dekoracyjną, ale chroni ściany przed wpływem otoczenia.

Używa się dla przyczepności różnych pokryć z podstawą (farba, szpachlówka itd.), podlegają gruntowaniu absolutnie wszystkie powierzchnie obrabiane przed wykonaniem robót budowlanych.


Używa się dla zbrojenia powierzchni tynkarskich i szpachlowanych. Podstawowe składniki: nici z włókna szklanego.

Używa się w systemach izolacji cieplnej zewnętrznych lub wewnętrznych ścian budownictwa mieszkaniowego. Materiał ma biały kolor, dostaje się z polistyrenu spienionego, na 98% składający się z powietrza.


Używa się w budownictwie dla wyrównywania powierzchni przed następnym nałożeniem cienkowarstwowych powłok dekoracyjnych lub z farby. Podstawowe składniki: cement, gips, wapno i różne dodatki.

Używa się dla połączenia (sklejania) powierzchni między sobą. Istnieją dwa klasy kleju dla robót elewacyjnych: poliuretanowy i cementowy. Pierwszego typu używa się dla wełny mineralnej i polistyrenu piankowego, drugiego typu – dla dowolnego materiału wewnętrznej i zewnętrznej izolacji cieplnej.


Używa się w budownictwie dla murowania z użyciem bloków kamiennych i betonowych, cegły oraz dla wznoszenia konstrukcji betonowych. Podstawowe składniki: cement, piasek i różne dodatki mineralne.

Używa się dla wyrównywania powierzchni podstaw betonowych lub mineralnych pod różne rodzaje pokryć podłogowych. Zaprawa wyrównująca posiada wysoką elastyczność, przeznaczona dla stworzenia gładkich powierzchni i robót regeneracyjnych.